Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Convocaties

Hier zijn alle convocaties te lezen.

2018-04-24 Koningschieten

Beste Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden,


Hierbij nodigen wij u uit voor het jaarlijkse Koningschieten op dinsdag 24 april 2018.
Wij verwachten u om 08.30 uur bij Café in den Gekroonden Hoed te Elshout vanwaar wij vertrekken naar de kerk voor de Heilige Mis, die zal worden opgedragen door de Gildeheer, pastoor Hedebouw. Na de Heilige Mis de gebruikelijke vendelgroet. Hierna gaan we terug naar Café In den Gekroonden Hoed en op eigen gelegenheid naar de Spil waar ons een koffietafel wacht, waarbij alle Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden en Jeugdleden zijn uitgenodigd.

Na de koffietafel een korte vergadering met de volgende punten:
1. Aanbieden Koningsschild door de huidige Koning, Mari Klerks.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Installatie nieuwe leden Adrie de Bonth en Jan van Es.
4. Rondvraag.
5. Sluiting.

Om ±11:00 uur start het Koningschieten en het Jeugdkoningschieten.

Na het Koningschieten serveren wij soep met een broodje. Ouders van jeugdleden zijn hier ook bij uitgenodigd. Vergeet niet om u aan te melden, want voor mensen die niet zijn aangemeld is er helaas geen eten.

De antwoordstrook vindt u op de volgende pagina.

KOMENDE BELANGRIJKE ACTIVITEITEN:
Vrijdag 4 mei: Dodenherdenking We verzamelen bij ‘t Rad om uiterlijk 19.30 uur.
Zondag 6 mei: Koningskroning in de Heilige mis van 9.30 uur, we verzamelen om 9.00 uur bij
Herberg In Den Gekroonden Hoed, vanwaar wij in optocht naar de kerk zullen
gaan.

Wij hopen u allen zo veel mogelijk bij deze activiteiten te begroeten!

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,
Deken Schrijver,
Elles van Sluiveld

2018-03-24 Jaarvergadering


Beste Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Jaarvergadering op zaterdag 24 maart 2018
om 20:00 uur in de Spil. Wij verzoeken u allemaal aanwezig te zijn!
Agenda
1. Opening door de Hoofdman.
2. Presentielijst.

3. Notulen Jaarvergadering 25 maart 2017. De notulen worden meegestuurd en niet tijdens de ver-
gadering voorgelezen. Lees deze dus zelf goed door!

4. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Europees treffen 17, 18 en 19 augustus.
- HH. Martelaren van Gorcum 22 september.
- Opluisteren mis Hoofdliedendag 13 oktober.
5. Jaarverslag door Leon Klerks.
6. Verslag commissie kascontrole door Jack Moonen en Ton Kolmans.
7. Financieel verslag Deken Rentmeester.
8. Stemmen nieuwe Gildebroeders/zusters. Nieuwe leden kunnen tot aanvang van de vergadering
worden aangemeld bij het bestuur. Dit jaar zijn al aangemeld: Adrie de Bonth en Jan van Es.
9. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar volgens rooster is: Deken Rentmeester Harold
Blankers. Aftredend en niet herkiesbaar is: Jonge Deken Jorrit Klerks. Kandidaten kunnen voor

de vergadering contact opnemen met Hoofdman Paul van de Wiel: 06 30185986 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

10. Contributie.
11. Schietterrein/Spil- en PR commissie.
12. Rondvraag.
13. Sluiting door de Hoofdman.
We hopen u allen te mogen begroeten op deze jaarvergadering.
Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,
Deken Schrijver,
Ele van Sluiveld

Open wedstrijd luchtbuks 10 maart 2018

Op zaterdagavond 10 maart vanaf 20:00 uur houden we samen met het Sint Catharinagilde van Vlijmen een gezellige schietwedstrijd, bij ons in de Spil. Hierbij zal er worden geschoten op de binnenbaan met de luchtbuks in koppels. Vlijmen zorgt voor de prijzen.
Deelname kost € 5,-. Ook als u niet mee wil schieten bent u van harte welkom op deze gezellige verbroederingsavond! Dus komt allen!

Agenda 2019

Hierbij de agenda van de activiteiten van de OLV Schuts in 2019:

za 26 januari Kaartavond Café De Remise, Drunen
za 2 maart Kaartavond ’t Rad, Elshout
za 30 maart Jaarvergadering
di 30 april Koningschieten
vr 4 mei Dodenherdenking
zo 5 mei Koningskroning
zo 19 mei Processie Ommel
vr 31 mei Onzendag
za 15 juni Algemene ledenvergadering
zo 30 juni Kringdag Kring Maasland te Nieuwkuijk
zo 8 september Kleine Gildedag Catharinagilde Vlijmen
za 21 september Statiedag
zo 29 september Heilige mis Bokhoven
za 2 november Algemene ledenvergadering
zo 24 november Sinterklaasviering

2018-01-06 Nieuwjaarsvergadering

Beste Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden,


Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Nieuwjaarsvergadering op
zaterdag 6 januari 2018 om 20:00 uur in de Spil.


Agenda
1 Opening door de Hoofdman.
2 Presentielijst.
3 Notulen ledenvergadering 24 november 2017.
4 Ingekomen stukken en mededelingen.
5 Financieel verslag door Deken Rentmeester.
6 Evaluatie Sinterklaasmiddag.
7 Voorlopige agenda voor 2018.
8 Rondvraag.
9 Sluiting door de Hoofdman.

Wij wensen u fijne feestdagen
en een heel goed 2018!

We hopen op een goede opkomst!
Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,
Deken Schrijver,
Elles van Sluisveld