Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Convocaties

Hier zijn alle convocaties te lezen.

2014-08-24 Gildedag Oeffelt

Beste gildebroeders,

Hierbij de uitnodiging voor de gildedag van Kring “Land van Cuijk” te

OEFFELT op zondag 24 augustus a.s.

We willen gezamenlijk vertrekken vanaf het Rad om 10.45uur

LET OP WE DIENEN OM 12.00 UUR AANWEZIG TE ZIJN OP HET

FEESTTERREIN AAN DE KATSESTRAAT TE OEFFELT VANWAAR DE

OPTOCHT OM 12.30 UUR ZAL VERTREKKEN , ons nummer in de optocht is

nr 45. Om 14.00 uur is de opkomst op het feestterrein

met aansluitend het defilé waarna om 15.00 uur de diverse wedstrijden zullen

beginnen. Om 19.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden.

Het feestterrein is gelegen aan de KATSESTRAAT TE OEFFELT,

Heren denk aan het poetsen van je persoonlijke zilver(hartje/Mariaspeldje)

en het poetsen van je schoenen.

We verwachten zoveel mogelijk gildebroeders te mogen ontmoeten tijdens

deze gildedag.

Alvast bij voorbaat dank voor jullie komst!

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.

Deken Schrijver,

Ton Kolmans

2014-06-21 Algemene ledenvergadering

Hiermede wordt U uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene leden vergadering welke gehouden zal worden op Zaterdag avond 8 juni 2014 om 20:00 u. in “De Spil”.

Agenda

 1. Opening door de Hoofdman
 2. Presentielijst
 3. Notulen vorige ledenvergadering
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Financieel verslag Deken Rentmeester
 6. Evaluatie voorgaande activiteiten
 7. Europees schutterstreffen 2015
 8. Kringdag 2025 te Elshout
 9. Rondvraag
 10. Sluiting door de Hoofdman

Gildebroeders, de Hoogwaardigheidsbekleders hopen U allen te mogen ontmoeten op deze ledenvergadering.

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.

Deken Schrijver,

Ton Kolmans                  

2014-06-22 Opa trofee

OpaTrofee Trofee

Op zondag 22 juni wordt de eerste Opa Trofee verschoten.

De wedstrijd begint om 14:00 uur. Degene die wil meedoen graag om 13.30 aanwezig.

Ben je geen opa maar heb je zin in een gezellige middag?

Dan ben je ook van harte welkom.

Onzen dag 31-05-2014

Zaterdag 31 mei sluiten we de meimaaand af met onze jaarlijkse processe.

Verzamelen om 18.30 uur bij ’t Rad in Elshout.

We gaan in processie naar het kapelletje waar een openluchtmis gehouden wordt.

Tijdens deze processie hopen we op vele gildebroeders te mogen rekenen i.v.m. diverse invullingen in en rondom de processie!

Alvast bij voorbaat dank voor jullie komst!

 

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.

Deken Schrijver, Ton Kolmans

Heilige mis St-Jan 2014

Zondag 18 mei

Gildemis 10:00 uur in de Sint Jan van Den Bosch.
We verzamelen om 9:15 uur bij Parkeergarage St.Josephstraat 1 te den Bosch.
Parkeertarief zondagmorgen tot 14.00 uur is prijs € 3,00.
Mooi kort bij en er zijn 175 parkeerplaatsen.
Vanaf het oude Groot Ziekengasthuis de St. Josephstraat inrijden.
Vandaar vertrekken we in optocht naar de kerk.
Aanvang van de mis 10:00 uur

We hopen op een goede opkomst van onze gildebroeders!