Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

2018-09-30 Heilige mis Bokhoven en Gildemis 13 oktober St Jan.

Convocatie Heilige mis Bokhoven en H. Mis Hoofdliedendag
Beste Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden,
Op zondag 30 september zullen wij de heilige mis in Bokhoven opluisteren.
We verzamelen om 10:45 uur in het centrum van Bokhoven vanwaar we in optocht vertrekken naar de kerk. Let op: aanvang van de mis is 11.15 uur.
Op zaterdag 13 oktober zullen wij de mis voorafgaand aan de Hoofdliedendag opluisteren. Na afloop is er koffie/thee met een Bossche bol in het Provinciehuis.
Programma:
8:30 Verzamelen bij ’t Rad om gezamenlijk naar Den Bosch te rijden.
9:00 Parkeren in parkeergarage St.Jan, (onder de voormalige Kuil).
9:15 Verzamelen bij uitgang parkeergarage (pad over water volgen, verzamelen bij park).
9:30 Formeren gildestoet op Parade in Den Bosch.
10:00 Aanvang Eucharistieviering St. Jan. Hoofdcelebrant Bisschop Mgr. Dr. G.N.J. de Korte.
11:00 Koffie/thee met Bossche bol in het Provinciehuis.
12:15  Einde programma.
We hopen op een goede opkomst van onze Gildebroeders en Gildezusters.
Alvast hartelijk dank voor jullie komst!
Met vriendelijke gildegroet,
Namens de hoogwaardigheidsbekleders,
Elles van Sluisveld, 
Deken Schrijver