Back To Top

2018-09-30 Heilige mis Bokhoven en Gildemis 13 oktober St Jan.

Convocatie Heilige mis Bokhoven en H. Mis Hoofdliedendag
Beste Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden,
Op zondag 30 september zullen wij de heilige mis in Bokhoven opluisteren.
We verzamelen om 10:45 uur in het centrum van Bokhoven vanwaar we in optocht vertrekken naar de kerk. Let op: aanvang van de mis is 11.15 uur.
Op zaterdag 13 oktober zullen wij de mis voorafgaand aan de Hoofdliedendag opluisteren. Na afloop is er koffie/thee met een Bossche bol in het Provinciehuis.
Programma:
8:30 Verzamelen bij ’t Rad om gezamenlijk naar Den Bosch te rijden.
9:00 Parkeren in parkeergarage St.Jan, (onder de voormalige Kuil).
9:15 Verzamelen bij uitgang parkeergarage (pad over water volgen, verzamelen bij park).
9:30 Formeren gildestoet op Parade in Den Bosch.
10:00 Aanvang Eucharistieviering St. Jan. Hoofdcelebrant Bisschop Mgr. Dr. G.N.J. de Korte.
11:00 Koffie/thee met Bossche bol in het Provinciehuis.
12:15  Einde programma.
We hopen op een goede opkomst van onze Gildebroeders en Gildezusters.
Alvast hartelijk dank voor jullie komst!
Met vriendelijke gildegroet,
Namens de hoogwaardigheidsbekleders,
Elles van Sluisveld, 
Deken Schrijver