Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

2018-04-24 Koningschieten

Beste Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden,


Hierbij nodigen wij u uit voor het jaarlijkse Koningschieten op dinsdag 24 april 2018.
Wij verwachten u om 08.30 uur bij Café in den Gekroonden Hoed te Elshout vanwaar wij vertrekken naar de kerk voor de Heilige Mis, die zal worden opgedragen door de Gildeheer, pastoor Hedebouw. Na de Heilige Mis de gebruikelijke vendelgroet. Hierna gaan we terug naar Café In den Gekroonden Hoed en op eigen gelegenheid naar de Spil waar ons een koffietafel wacht, waarbij alle Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden en Jeugdleden zijn uitgenodigd.

Na de koffietafel een korte vergadering met de volgende punten:
1. Aanbieden Koningsschild door de huidige Koning, Mari Klerks.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Installatie nieuwe leden Adrie de Bonth en Jan van Es.
4. Rondvraag.
5. Sluiting.

Om ±11:00 uur start het Koningschieten en het Jeugdkoningschieten.

Na het Koningschieten serveren wij soep met een broodje. Ouders van jeugdleden zijn hier ook bij uitgenodigd. Vergeet niet om u aan te melden, want voor mensen die niet zijn aangemeld is er helaas geen eten.

De antwoordstrook vindt u op de volgende pagina.

KOMENDE BELANGRIJKE ACTIVITEITEN:
Vrijdag 4 mei: Dodenherdenking We verzamelen bij ‘t Rad om uiterlijk 19.30 uur.
Zondag 6 mei: Koningskroning in de Heilige mis van 9.30 uur, we verzamelen om 9.00 uur bij
Herberg In Den Gekroonden Hoed, vanwaar wij in optocht naar de kerk zullen
gaan.

Wij hopen u allen zo veel mogelijk bij deze activiteiten te begroeten!

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,
Deken Schrijver,
Elles van Sluiveld