Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

2018-03-24 Jaarvergadering


Beste Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Jaarvergadering op zaterdag 24 maart 2018
om 20:00 uur in de Spil. Wij verzoeken u allemaal aanwezig te zijn!
Agenda
1. Opening door de Hoofdman.
2. Presentielijst.

3. Notulen Jaarvergadering 25 maart 2017. De notulen worden meegestuurd en niet tijdens de ver-
gadering voorgelezen. Lees deze dus zelf goed door!

4. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Europees treffen 17, 18 en 19 augustus.
- HH. Martelaren van Gorcum 22 september.
- Opluisteren mis Hoofdliedendag 13 oktober.
5. Jaarverslag door Leon Klerks.
6. Verslag commissie kascontrole door Jack Moonen en Ton Kolmans.
7. Financieel verslag Deken Rentmeester.
8. Stemmen nieuwe Gildebroeders/zusters. Nieuwe leden kunnen tot aanvang van de vergadering
worden aangemeld bij het bestuur. Dit jaar zijn al aangemeld: Adrie de Bonth en Jan van Es.
9. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar volgens rooster is: Deken Rentmeester Harold
Blankers. Aftredend en niet herkiesbaar is: Jonge Deken Jorrit Klerks. Kandidaten kunnen voor

de vergadering contact opnemen met Hoofdman Paul van de Wiel: 06 30185986 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

10. Contributie.
11. Schietterrein/Spil- en PR commissie.
12. Rondvraag.
13. Sluiting door de Hoofdman.
We hopen u allen te mogen begroeten op deze jaarvergadering.
Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,
Deken Schrijver,
Ele van Sluiveld