Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

2018-01-06 Nieuwjaarsvergadering

Beste Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden,


Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Nieuwjaarsvergadering op
zaterdag 6 januari 2018 om 20:00 uur in de Spil.


Agenda
1 Opening door de Hoofdman.
2 Presentielijst.
3 Notulen ledenvergadering 24 november 2017.
4 Ingekomen stukken en mededelingen.
5 Financieel verslag door Deken Rentmeester.
6 Evaluatie Sinterklaasmiddag.
7 Voorlopige agenda voor 2018.
8 Rondvraag.
9 Sluiting door de Hoofdman.

Wij wensen u fijne feestdagen
en een heel goed 2018!

We hopen op een goede opkomst!
Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,
Deken Schrijver,
Elles van Sluisveld