Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

gildedag baardwijk 3 juli 2016

Beste gildebroeders,

Hierbij de uitnodiging voor de kleine gildedag van Baardwijk op zondag 3 juli a.s.
Het programma voor deze dag is
9.30 uur ontvangst in Feesttent met koffie/thee en worstenbrood
10.45 uur opstellen voor de gang naar de heilige mis.
11.00 uur eucharistieviering deze is in de aula van SG de Overlaat.
12.00 uur opstellen voor korte optocht deze zal gaan om woonzorgcentrum Eikendonk
13.00 uur aankomst op feestterrein aansluitend massale vendelgroet
14.00 uur aanvang schieten dagkoning en aansluitend schietwedstrijden (kruisboog op wip) kruisbogen zijn aanwezig.
18.00 uur Prijsuitreiking

Het feestterrein is gelegen aan de Eikendonklaan 3c te Waalwijk (Baardwijk). Dit is achter scholengemeenschap de Overlaat.
We verwachten zoveel mogelijk gildebroeders te mogen ontmoeten tijdens deze gildedag.
Alvast bij voorbaat dank voor jullie komst!

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.
Deken Schrijver,
Ton Kolmans