Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

19 juni 2016 Gildedag Alphen

Beste gildebroeders,

Hierbij de uitnodiging voor de gildedag van Kring “Baronie en Markiezaat” te Alphen op zondag 19 juni a.s.

LET OP WE DIENEN OM 11.30 UUR AANWEZIG TE ZIJN OP HET FEESTTERREIN AAN HET HOOISPOOR TE ALPHEN VAN WAAR DE OPTOCHT OM 12.00 UUR ZAL VERTREKKEN. Ons nummer in de optocht is nr 31.

Om 13.30 uur is de opkomst op het feestterrein met aansluitend het defilé waarna de diverse wedstrijden zullen beginnen om 14:00 uur. Om 18.00 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden. Het feestterrein is gelegen aan HET HOOISPOOR TE ALPHEN.

We verwachten zoveel mogelijk gildebroeders te mogen ontmoeten tijdens deze gildedag.

 

Alvast bij voorbaat dank voor jullie komst!

 

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.

Deken Schrijver,

Ton Kolmans