Back To Top

 • Voor Jong . . .

  De schuts is er ook voor de jeugd. Broederschap en gezelligheid staan bij ons hoog in het vaandel.

 • . . . en oud

  Jan Geelen was met statiedag 2014 maar liefst 60 jaar lid! .

 • Oude en nieuwe tradities

  Hiernaast op weg naar de koningskroning, een nieuw traditie sinds enkele tientallen jaren.

 • Dames en meiden van harte welkom

  De tijden veranderen en de schuts verandert mee. Op onze eigen manier proberen we onze oude tradities levend te houden in de huidige tijdsgeest. Daar horen vrouwen bij het gilde bij. En natuurlijk volwaardig lid, vastgelegd in een nieuw unaniem goedgekeurd reglement.

 • Zin om te vendelen of trommen?

  Ben je 8 jaar of ouder en heb je zin om te vendelen of te trommen? We hebben al een gezellige groep tamboertjes en vendeliers maar daar kunnen er meer bij! Heb je zin, laat je ouders dan contact met ons opnemen.

Uncategorised

Op vrijdag en zaterdag 11 en 12 oktober gaan we naar de oktoberfest in dongemond.

De OLV Schuts is gevraagd om de officiele huldiging op te luisteren, het beloofd een heel spektakel te worden.

 

Verzamelen om 16.15 bij 't Rad. vertrek om 16:30 uur. 

V

Het koningschieten 2017 is weer voorbij. Het was een geweldige dag waar we goed tussen de buien door zijn gelaveerd.

's Ochtends is de aanbouw ingezegd door onze Gildeheer, Dieter Hedebouw.

Na een heerlijke koffietafel was er een kleine vergadering waar de koning traditioneel een koningschild overhandigde.

Alexander en Bianca hebben een schitterend schild geschonken met een trommel en het logo van Schel, Alexanders werkgever.

Bijzonder was dat we tijdens deze vergadering drie nieuwe leden mochten installeren. 

Na het afleggen van de eed van trouw kregen Bertha Knippels, Bert van Engelen en Mari Verschure het zilveren hartje opgespeld en ontvingen zij een oorkonde.

Installatie leden 2017

Na de vergadering begon het koningschieten. Dit jaar was burgemeester Hamming zelf aanwezig om de boom te vrijen. Een teken van zijn betrokkenheid bij de kleine kern Elshout die hij een warm hart toe draagt.

Bij de jeugd wist Jort Sluis de vogel naar beneden te schieten en hij mag zich een jaar lang jeugdkoning noemen.

Koning van het gilde voor het komende jaar is Mari Klerks. Voor de derde keer in zijn lidmaatschap wist hij zijn collega's af te troeven.

Koning jeugkoning2017

 

Hier vindt u  een link naar alle foto's van het koningschieten.

 

Agenda 

Bijgewerkt op : 8 mei 2017

 

21-jan Kaartavond
25-feb Kaartavond          
25-mrt Jaarvergadering , Locatie De Spil.       
2-apr Dromen, Doen Heusden Dag
25-apr Koningschieten
4-mei Dodenherdenking   
7-mei Konings Kroning       
21-mei Processie te Ommel
28-mei Bondsfeest Schutterij St. Jan Grubbenvorst (Eigen gelegenheid)
31-mei Onzendag         
10-jun Algemene Leden vergadering (VERVALT)
25-jun Landjuweel Oud-Dijk Didam
3-sep Landjuweel Soest, met bus(sen)
16-sep Statiedag OLV-schuts
24-sep Heilige mis Bokhoven
14-okt Hoofdliedendag
4-nov Algemene ledenvergadering
26-nov Sinterklaasviering 
Stemformulier 

Mocht je onverhoopt niet op de jaarvergadering aanwezig kunnen zijn dan kun je je stem toch laten gelden.

Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin je keuze mbt de aanpassingen voor het reglement en voor de verkiezing van de nieuwe hoofdman. Een eenvoudig ja of nee is voldoende:

Reglement : ja/nee

Hoofdman : ja/nee

 

Agenda 

Bijgewerkt op : 6 maart 2016

 

 

DATUM WAT WAAR TIJD
13 maart Onderlinge .  5    Kaatsheuvel - Elshout Haarsteeg 10.00
19 maart Jaarvergadering De Spil 20.00
20 maart Trofee & Luchtgeweer De Spil 10.30
27 maart Pasen    
02 april LSB Herpt 15.15
03 april Trofee & Luchtgeweer De Spil 10.30
10 april Vrij    
17-april Trofee &  om 11.00  schuttersvergadering De Spil 10.00
23 april Vredesverdrag Den Bosch - Heusden Heusden  
24 april Kermis    
26 april Koningschieten
De Spil  
30 april LSB Vlijmen 14.30
01 mei Koningskroning
   
04 mei Dodenherdenking
t’ Rad  
08 mei Moederdag    
14 mei Onderlinge  3  Te Elshout De Spil 17.30
15 mei Pinksteren    
22 mei Trofee De Spil 10.30
29 mei Onze dag    
4 juni LSB Genderen 13.00
11juni Onderlinge 3 te Heesbeen Heesbeen 17.30
12 juni Onderling  Elshout- Nieuwkuijk De Spil 10.30
19 juni Vaderdag – Gildedag Alphen
 Alphen  
25 juni Algemene Ledenvergadering De Spil 20.00
26 juni Trofee        ( Namiddag   NK Nieuwkuijk) De Spil 10.30
02 juli LSB Drunen 10.45
03 juli Kleine gildedag Baardwijk
Baardwijk  
09 juli Onderling Nieuwkuijk - Elshout Nieuwkuijk 16.30
10 juli Zeepkistenrace ( geen activiteiten )    
16 juli Onderlinge 3 te Genderen Genderen 17.30
17 juli Trofee De Spil 10.30
24 juli Trofee De Spil 10.30
  Vakantie    
28 aug. Trofee De Spil 10.30
03 sept. LSB Heesbeen 11.15
04 sept. Heilige Mis Bokhoven
Bokhoven  
11 sept. Trofee De Spil 10.30
17 sept. Statiedag 
De Spil  
18 sept. Vrij    
25 sept. Trofee De Spil 10.30
01 okt. Onderlinge 3 De Spil 15.00
02 okt. Elshout  - Drunen De Spil 10.30
09 okt. Schuttersvergadering   De Spil 11.00
16 okt. Drunen – Elshout   Drunen 10.30

Gildebroeders, gildezusters en gildevrienden,

Hierbij willen wij U uitnodigen tot het bijwonen van de Nieuwjaars vergadering op

Zondag 10 Januari 2016 om 11.00 uur in de SPIL. Dus niet op zaterdag 9 januari daar er op deze

avond een kaart avond is in cafe restaurant Remise om 20.00 uur georganiseerd door de schuts.

Bijgevoegd vindt U de voorlopige agenda voor het jaar 2016. Bewaar deze goed!

Namens de hoogwaardigheidsbekleders wensen wij U en uw familie fijne feestdagen en een gelukkig

Nieuwjaar toe.

Agenda

1. Opening

2. Presentielijst

3. Notulen vorige algemene ledenvergadering

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Financieel verslag Deken Rentmeester

6. Evaluatie Sint Nicolaas middag

7. Agenda 2016 (voorlopig)

8. Rondvraag

9. Sluiting

 

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders,

 

Deken Schrijver,

Ton Kolmans

 

PS voorafgaande aan de vergadering kan er wel geschoten worden voor een schietbeurt maar niet voor de punten.

 onderhoud1 Op woensdagavond 18 november 2015 zal de site tijdelijk niet beschikbaar zijn vanaf een uur of acht.

De site wordt verplaatst naar een nieuwe PHP omgeving.

 

 

 

Beste gildebroeders,

 

Zoals jullie al weten gaan we dit jaar weer naar het Gilde en Schutterij treffen te Sittard op zondag 25 Oktober a.s

 

Wij willen dan met een bus gaan de kosten voor de bus zijn €10.—per persoon.

 

Je kunt hiervoor bij mij, Ton Kolmans, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., opgeven doe dit zo snel mogelijk maar zeker voor de statiedag zodat wij de bus kunnen vastleggen.

 

Namens de Hoogwaardigheidsbekleders.

 

Deken Schrijver,

Ton Kolmans

Op Woensdag 9 september a.s. zijn Nico en Thea van Drunen 50 jaar getrouwd.

Ter gelegenheid van dit Gouden Huwelijksfeest willen wij een vendelgroet brengen met het complete Gilde.

Wij verwachten alle gildebroeders op woensdag 9 september om 18.15 uur op de hogeweg achter benzinestation de Heikant te Drunen waarna wij een vendelgroet brengen aan het Gouden Bruidspaar bij de Remise. 

Wij hopen u allen te mogen begroeten op deze dag.

 

Namens het bestuur.

 

Ton Kolmans

Deken schrijver

RTCPeerConnection

simpl.info RTCPeerConnection

Check out the complete set of WebRTC demos at github.com/GoogleChrome/webrtc.

View the console to see logging. The MediaStream object localStream, and the RTCPeerConnection objects localPeerConnection and remotePeerConnection are in global scope, so you can inspect them in the console as well.

For more information about RTCPeerConnection, see Getting Started With WebRTC.

View source on GitHub

ONINGSCHIETEN DINSDAG 28 APRIL KONINGSCHIETEN

 

Beste Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden, Jeugdleden en Ouders Jeugdleden.

Hierbij de uitnodiging voor het jaarlijkse koningschieten op Dinsdag 28 april 2015.

Wij verwachten U om 08.30 uur bij Café in den Gekroonden Hoed te Elshout vanwaar wij vertrekken naar de kerk voor de Heilige Mis die zal worden opgedragen door de Gildeheer pastoor Hedebouw.

Na de Heilige Mis de gebruikelijke vendelgroet. Hierna gaan we terug naar Café In den Gekroonden Hoed en op eigen gelegenheid naar de Spil waar ons een koffietafel wacht waarbij alle Gildebroeders, Gildezusters, Gildevrienden en Jeugdleden zijn uitgenodigd.

 

Na de koffietafel een korte vergadering:

 1. Aanbieden Koningsschild door de huidige Koning.

 2. Ingekomen stukken en mededelingen.

 3. Stemmen over lidmaatschap vrouwen.

 4. Rondvraag

 5. Sluiting

 

Om +/- 11:00 uur Koningschieten en Jeugdkoningsschieten.

Na het koningschieten hebben we soep met een broodje. Ouders van de jeugdleden en kinderen van gildebroeders zijn hier ook bij uitgenodigd.

Wij verzoeken u dringend om u aan te melden. Voor mensen die niet zijn aangemeld is er geen eten.

 

BELANGRIJKE ACTIVITEITEN

 • Zaterdag 2 mei : Apriller Schutz Feste

 • Zondag 3 mei : Apriller Schutz Feste

 • Maandag 4 mei : Dodenherdenking. We verzamelen bij ‘t Rad om uiterlijk 19.30 uur

 

Wij hopen daarom u allen zo veel mogelijk bij deze activiteiten te begroeten!

 

Namens het bestuur,

 

Leon Klerks, Hoofdman

Tijdens de jaarvergadering is Wim Klerks afgetreden als Oude Deken en was niet herkiesbaar.

Het bestuur had voor hem een grote verrassing in petto. Omdat Wim al 21 jaar bestuurslid was, meer dan 25 jaar lid van de schietcommissie is hij benoemd tot Beschermer der Folklore.

 

Wim van harte gefeliciteerd.

 

WimKlerksBeschermerDerFolklore

Beste Gildebroeders,gildevrienden, beschermheer, beschermvrouw en gildeheer.

Hiermede wordt U uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering welke gehouden zal worden op Zaterdag 28 Maart 2015 om 20.00 u. in de Spil aan de Dekkerseweg te Elshout!!!

Agenda

 1. Opening door de Hoofdman
 2. Presentielijst
 3. Notulen jaarvergadering 29 maart 2014. De notulen worden meegestuurd en tijdens de vergadering niet voorgelezen!
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Jaarverslag Deken Schrijver
 6. Verslagen Schiet, Meimaand,oud papier en Kaart commissies, het trom en vendelverslag zit in het jaarverslag
 7. Verslag kascontrole commissie door Jurgen Klerks en Hans Pelders
 8. Verkiezing nieuw lid kascontrole commissie aftredend is Jurgen Klerks..
 9. Financieel verslag Deken Rentmeester
 10. Stemmen nieuwe gildebroeders. Nieuwe leden kunnen tot aanvang van de vergadering worden aangemeld bij het bestuur
 11. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar zijn Kapitein Gerard Smits, Oude deken Paul van de Wiel. Aftredend en niet herkiesbaar is Oude deken Wim Klerks. Het bestuur draagt Johan Klerx voor als nieuw bestuurslid. Voor alle drie de functies kunnen tegenkandidaten zich melden met een verklaring ondertekend door ten minste 5 gildebroeders, voor aanvang van de vergadering bij een van de bestuursleden.
 12. Archivaris gezocht.
 13. Uitbreiding Spil/Apriller Schutz Feste
 14. Meisjes/Vrouwen bij de schuts, zie brief Leon.
 15. Rondvraag
 16. Sluiting door de Hoofdman
VanLogtenAutomatisering  De Onze Lieve Vrouwe Schuts is erg verheugd om te kunnen

melden dat we een nieuwe hosting provider hebben.

De dienstverlening van Mijndomein was ver onder de maat.

Bij Frank van Logten hadden wij binnen een uur de omgeving

beschikbaar, goede ondersteuning en na een paar uur had ik

de site succesvol gemigreerd.

De verhuizing van het domein regelde Frank verder.

 

Wij hopen op een lange succesvolle samenwerking.

 

 

 

 

AprillerSchutzeFeste01